Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Kommuneplanens arealdel 2019-2040

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 07.03.2019 12:25:31

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Frist for høringsinnspill til planprogrammet 25.04.2019

​Formannskapet i Stor-Elvdal kommune vedtok i møte 27.02.2019 oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2019-2040, samt at planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13.

Stor-Elvdal kommune ønsker med dette å invitere offentlige myndigheter, private aktører samt lag og foreninger til å komme med innspill til forslag til planprogram og forslag til arealbruksendringer.
Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inngår i arbeidet med kommuneplanen, der planprogrammet setter premisser for arbeidet. Planprogrammet beskriver planprosessen med fremdriftsplan og opplegg for medvirkning. Revidert planprogram skal vedtas i juni 2019. I løpet av høsten 2019 utarbeides planforslag til arealdelen.  Det tas sikte på at kommuneplanens arealdel vedtas høsten 2020.

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ligger på høring t.o.m 10.04.2019 og det tas her sikte på endelig vedtak sommeren 2019.

De parter som trenger dokumenter tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen.
Høringsinnspill til planprogrammet og forslag til arealbruksendringer kan sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 25.04.2019.

Innspill merkes med «Innspill til kommuneplanens arealdel» sak 19/166 eller «Innspill til planprogram» sak 19/166 .

De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no  

Langt fra alle lag og foreninger har oppdaterte adresser i enhetsregisteret og får derfor ikke dette varselet tilsendt. Stor-Elvdal kommune anmoder derfor om at informasjonen videreformidles til dem dere mener det måtte være relevant for. Noen lag og foreninger vil også oppleve at varslet mottas både per e-post og i altinn.

Spørsmål i saken kan rettes direkte til Camilla Anderson - tlf 47458630

Sist oppdatert: 26.04.2019 00:51:03