Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Kunngjøring av navnesak - offentlig ettersyn

Av: Tore Sandberg | Publisert: 11.02.2019 12:04:44

​Statens kartverk har reist navnesak for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk av en rekke stedsnavn i Stor-Elvdal kommune.

 Stedsnavnene det gjelder er som følger:

 • Vollom/Vuluvollom/Vuluvolden/Vuluvollen (navnegard 40, 41)
 • Vestre Vollom / Vestre Vuluvolden / Vestre Vuluvollen (gard 40)
 • Vestre Vuluvolden / Vestre Vuluvollen (bruk 40/1)
 • Østre Vollom / Østre Vuluvolden / Østre Vuluvollen (gard 41)
 • Østre Vuluvolden / Østre Vuluvollen (bruk 41/1)
 • Nordre Vuluvolden / Nordre Vuluvollen / Nordre Vuluvolden østre (bruk 41/2)
 • Vollomsætra/Vollumsæter (seter under 91/1)
 • Vollomsætra/Vollumsæter (seter under 91/1)
 • Vulua (elv)
 • Vuludalen (dal)
 • Brenn/Brenna/Brænd (gard 38)
 • Midtbrenn / Midt-Brænd / Søndre Brenna (bruk 38/1)
 • Nordre Brenn / Nordre Brenna (bruk 38/2)
 • Søndre Brenn / Søndre Brenna (bruk 38/4)
 • Nordre Brenn sæter (seter under 38/2)
 • Midtbrennsætra (seter under 91/1)
 • Midtbrennsætertjønna (tjern)
 • Atnelien/Atnelia/Atnlia (gard 54)
 • Øvre Atnelien / Uti / Utti (bruk 54/1)
 • Nedre Atnelien / Nedre Atnlien (bruk 54/9)
 • Atnstua/Atnestuen (bruk 54/37)
 • Heilstugu/Heilstuggu (bruk 54/88)
 • Atnosen/Atneosen (gard 27)
 • Atnosen/Atneosen (bruk 27/1)
 • Atneosmoen (bruk 27/3)
 • Atnosdalen/Atneosdalen (bruk 27/34)
 • Atnbua (bruk 27/98)
 • Atnedalen/Atndalen (gard 32)
 • Atnedalen/Atndalen (bruk 32/1)
 • Atnenget/Atnaenget (bruk 47/43)
 • Atnedalens nyseter / Atndalsnysætra (seter, 32/6)
 • Atnakjernnesset / Nørdre Neset (bruk 19/51)
 • Gammelsætra/Atnosgammelsæter (seter under 47/3, 50/13)
 • Atnosen (bygdelag) – kommunen vedtar
 • Atnafoss bru (bru)
 • Atnfossen (foss)
 • Atnoset/Atneoset/Atneosen/Atnosen (os)
 • Atnostjørna/Atnostjønnene (gruppe av tjern)
 • Atnoskletten (ås)
 • Atnbrua (bygdelag) – kommunen vedtar
 • Atnbruvegen (sti)
 • Atndalen (dal)
 • Atnvola/Atnvorda (fjell)
 • Atnsjøen (innsjø) – ligger også i Sør-Fron
 • Atnsjømyrene (myr) – ligger også i Sør-Fron og Folldal
 • Atnglupen/Atnglopen (fjell) – ligger også i Rendalen
 • Svendstu Opphus / Svenstu Opphus / Svennstu Opphus (bruk 6/15) (saken gjelder kun første del av navnet)
 • Svendstuøya/Svendstuøyene (øy)
 • Støøyene (øy)

 

For flere opplysninger om navnene, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/

Enkelte bruksnavn står kun i matrikkelen.

 

Det er Statens kartverk som har vedtaksrett for tradisjonelle gårds- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det blir gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

 

Hovedregelen er at skrivemåten skal ta utgangspunkt i den nedarvede lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper. En skal også ta hensyn til navnets opphav. Lov om stadnamn sier at «skrivemåten i primærfunksjonen normalt vil være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner».

 

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre saken samt å innhente og samordne lokale høringsuttalelser.

 

Den ordinære høringsfrist for kommunen opplyst i brev fra kartverket er utsatt. Dette til orientering

 

Eventuelle uttalelser til skrivemåten sendes postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 eller posten til Stor-Elvdal kommune, postboks 85, 2481 Koppang innen 15.mars.

Sist oppdatert: 11.02.2019 12:10:39