Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Lærer - Stor-Elvdal voksenopplæring

Av: Inger Lise Dyrstad | Publisert: 06.04.2016 10:48:28
Ledig engasjement i inntil 100 % stilling som lærer ved Stor-Elvdal voksenopplæring fra og med 1. august 2016. Engasjementet er knyttet til utvidelse av antall mottaksplasser i kommunen. Søknadsfrist 21. april 2016.

 

​ Stilling Lærer ved voksenopplæringa
Stillingstype/-prosent Stor-Elvdal voksenopplæring søker etter

Inntil 100 % stilling som lærer ved Stor-Elvdal voksenopplæring vedrørende utvidelse av antall mottaksplasser i kommunen.

Søknadsfrist 21.04.2016
Arbeidsoppgaver
 • Undervise fremmedspråklige  voksne elever i norsk og samfunnskunnskap etter læreplanen «Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere», samt grunnskolefag.
 • Samarbeide i team
 • Registrere og bruke Visma overfor elevgrupper
 • Delta og bidra i skolens pedagogiske utviklingsarbeid

Utarbeide individuelle planer

Kvalifikasjoner ​Pedagogisk kompetanse:

 

 • Pedagoger med godkjent relevant utdanning, fortrinnsvis personer med lærerkompetanse med norsk som andrespråk og samfunnskunnskap. Andre relevante kvalifikasjoner vil også bli vektlagt.
 • Gode norskkunnskaper
 • God IKT-kompetanse
 • En tydelig klasseleder

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Trives med høyt arbeidstempo i et raskt omskiftelig elevmiljø

Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
 • Varierte elevgrupper, samt positive og motiverte elever og lærere

 

Stor-Elvdal kommune har et godt barnehagetilbud, et rikt kulturliv og gode fritidstilbud for øvrig.

Annet

Stor-Elvdal voksenopplæring har for tiden ca 200 elever fra 17 forskjellige nasjoner. Vi holder til i gangavstand fra sentrum og andre skoler.

Stor-Elvdal voksenopplæring har ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Personer i mottak utgjør flertallet av elevene her hos oss. I tillegg har vi bosatte flyktninger, familieinnvandrede personer og arbeidsinnvandrere som mottar opplæring på ulike nivåer. Voksenopplæringen tilbyr også grunnskole for alle voksne som har rett til det.

Vår ref

​Sak 2016/379. Stilling 542.​​​​

​ ​Søknadsskjema
Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.
Offentlig søkerliste Stor-Elvdal kommune er for mest mulig åpenhet. I henhold til Offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Dersom kommunen ikke etterkommer anmodningen vil søker bli kontaktet før søkerlista offentliggjøres.
Kontaktperson ​Rektor Mona Kristiansen, Stor-Elvdal voksenopplæring, tlf. 99080543,

mkr@stor-elvdal.kommune.no

Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
​ Organisasjon

Kommunen er organisert med sektorene:

 • Oppvekst og kultur
 • Samfunnsutvikling
 • Helse-, omsorg- og velferdstjenester
 • Institusjonstjenester

og egen avdeling for stab og støtte.

Om Stor-Elvdal
Stor-Elvdal kommune ligger i hjertet av Østerdalen i Hedmark fylke, et sted der det er godt med plass til alle og hvor man kan nyte en køfri hverdag. Kommunen har 2700 innbyggere, hvorav omtrent 2/3 bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, flerbrukshall, kino, legekontor, forretninger, bank m.m. Det er full barnehagedekning og et godt skoletilbud med grunnskole, videregående skole og høgskole i kommunen. Stor-Elvdal er kjent for å ha et rikt kulturliv og et mangfold av lag og foreninger, hvor det er godt tilrettelagt for de fleste aktiviteter.
Naturen i Stor-Elvdal, ved foten av Rondane er variert med skog, fjell, sjøer og elver som innbyr til jakt, fiske og friluftsliv.
Velkommen til Stor-Elvdal!
 
 
Sist oppdatert: 22.04.2016 01:53:46