Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Ledig stilling Ingeniør GIS - fagansvarlig

Av: Tore Sandberg | Publisert: 12.05.2016 10:27:08

SÅTE-kommunene søker felles GIS-ansvarlig i 100 % fast stilling. Søknadsfristen er 10. juni.​

​Kommunene har etablert et samarbeid innen GIS (geografiske informasjonssystemer) og gjennomfører mange ulike prosjekter sammen. I samarbeidet er det nå ledig en fellesstilling som fagansvarlig i 100 %. Stillingen er underlagt enhetsleder i den kommunen som vedkommende tilsettes i.

GIS samarbeidet er organisert med fagråd og arbeidsgrupper innen flere fagfelt, som geodata, plan, byggesak, landbruk, KOMTEK og samferdsel.

Det er Engerdal kommune som kjører ansettelsessaken.

Her er utlysningsteksta deres:

Ingeniør GIS-fagansvarlig - fast stilling 100 %

Samarbeidskommunene Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal (SÅTE) ligger i Hedmark. Kommunene er av ulike størrelse fra 1 350 til 6 600 innbyggere. Alle fire kommunene har god barnehagedekning, gode skolemiljø, bredt kulturtilbud og kjempefin natur. Mer informasjon på våre internettsider:
www.stor-elvdal.kommune.no, www.amot.kommune.nowww.trysil.kommune.no, www.engerdal.kommune.no 

Kommunene har etablert et samarbeid innen GIS og gjennomfører mange ulike prosjekter sammen. I samarbeidet er det nå ledig en fellesstilling som fagansvarlig i 100 %. Stillingen er underlagt enhetsleder i den kommunen som vedkommende tilsettes i.

GIS-samarbeidet er organisert med fagråd og arbeidsgrupper innen flere fagfelt, som geodata, plan, byggesak, landbruk, KomTek og samferdsel.

Målsettingen for GIS-samarbeidet er å ha effektive og rasjonelle geodataløsninger som:

 • effektiv forvaltning av geodata i SÅTE.
 • gjør det mulig å følge opp kommunens FDV-avtaler i Geovekst-samarbeidet.
 • bidrar til økt bruk av geodata både blant ansatte, politikere, publikum og næringsliv.
 • bidrar til økt kompetanseutveksling og kompetanseheving mellom kommunene.
 • gir grunnlag for samarbeid mellom kommunene på andre områder.
 • gir oss mulighet til å løse lovpålagte oppgaver og krav, mest mulig rasjonelt.

GIS-fagansvarlig har ansvar for daglig drift av GIS-samarbeidet. Arbeidsoppgaver:

 • Fungere som leder for GIS fagområdet i SÅTE.
 • Rapporteringsansvar til og sekretærfunksjon i GIS-koordineringsgruppe.
 • Ansvarlig for å koordinere, bistå og følge opp arbeidsgruppene.
 • Ansvarlig, i samarbeid med SÅTE IKT, for å gjennomføre vedtak i koordineringsgruppa og fagrådet herunder bestillinger i henhold til budsjett/handlingsplaner og kontroll av leverte varer og tjenester.
 • Fungere som arbeidsleder for eventuelt annet felles personell i GIS-samarbeidet

Andre arbeidsoppgaver:

 • Medvirke til effektiv utnyttelse av geodata og kartverktøy i kommunene.
 • Etablering av gode rutiner for ajourhold av kartdata i SÅTE-kommunene.
 • Bistå samarbeidskommunene ved behov.
 • Kvalitetsheving av primærdatasett som matrikkel og FKB.
 • Andre relevante arbeidsoppgaver innen fagområdet.

Kompetansekrav: 

 • Formell kompetanse
  • Eksamen fra minimum høgskole innen fagområdet Geodata eller tilsvarende. For søkere med høy realkompetanse, kan utdanningskravet fravikes.
 • Personlige egenskaper og egnethet vektlegges
  • Kreativ, utadvendt, samarbeidsvillig, selvstendig og strukturert
  • Resultatorientert og effektiv
 • Datakunnskaper og/eller erfaring med
  • tilsvarende arbeidsoppgaver og/eller god kjennskap til GIS
  • GISLINE-programvaren eller tilsvarende
  • matrikkel
  • WMS-koblinger og samkjøring av data fra ulike nettløsninger
 • Krav om førerkort klasse B

Vi tilbyr:

 • ansettelse og hovedkontorsted fritt valgt innen de fire SÅTE-kommunene.
 • utfordrende arbeidsoppgaver.
 • et godt faglig nettverk innen kommunene og på fylkesnivå.
 • et godt arbeidsmiljø.

Søker må i søknad angi ønsket arbeidssted (kommune).
Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for vedkommende kommune. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Engerdal kommune ved Markus Pettersen tlf 62 45 96 00.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes på elektronisk søknadsskjema til SÅTE ved Engerdal kommune.

Søknadsfrist: 10. juni 2016

Våre kommuner er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

 
 
 
 
 
Sist oppdatert: 11.06.2016 00:51:59
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg