Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Melding om vedtak - forlengelse av dispensasjon - Koppang tømmerterminal

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 04.12.2017 14:53:37

Saken var oppe til behandling i møte i Det faste utvalget for plansaker den 29.11.2017 og det ble fattet et slikt vedtak:

Vedtak i Planutvalget - 29.11.2017:

I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis Bane Nor dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 5-2 for Koppang tømmerterminal, vedtatt 17.04.2013.

Beredskapsavkjørsel A3 kan benyttes som atkomst til tømmerterminalen når atkomst A1 er sperret av flistog til Moelven Østerdalsbruket.

Dispensasjonen gjelder fram til revidert reguleringsplan for Koppang tømmerterminal trer i kraft.

Det tas forbehold om eventuelle ikke registrerte kulturminner, derunder kulturminner under markoverflaten. Dersom det oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent,

skal arbeid stanses, funn sikres og meldes til Hedmark fylkeskommune jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

 

Kopi av møteboka finner dere i lenken til høyre

Sist oppdatert: 31.12.2017 00:51:58