Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nye omsorgsboliger - Høringssak - Spørsmål og svar - Høringsuttalelser

Av: Gerard Kort | Publisert: 22.01.2016 15:40:44

Kommunen har fått en del spørsmål angående saken på lokalisering og bygging av nye omsorgsboliger. Kommunen ønsker å dele våre svar med dere.

Her finner du også lenken til høringssaken.

​For å komme til dokumenter som ligger ute på høring, klikk på lenken nedenfor:

 

http://www.stor-elvdal.kommune.no/nyheter/Sider/Beliggenhet-av-nye-omsorgsboliger-p%C3%A5-h%C3%B8ring.aspx

 

Høringsuttalelser finner dere i lenken på høyre side

 

Kommunen har fått en del spørsmål til bygging av nye omsorgsboliger:


1) Hvem er det vi skal bygge for?


Først og fremst eldre som ønsker en mer selvstendig boform enn et sykehjem.

Også for yngre mennesker med omfattende behov for pleie og omsorgstjenester vil en omsorgsbolig være et godt boalternativ. For eksempel personer med tidlig utviklet demens, unge funksjonshemmede og som forebyggende for personer med tidlig funksjonshemming.

Aktuelle beboere er mennesker som har behov for bolig som er fysisk tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede.

Tildeling skjer etter individuell behovsprøving av omsorgsbehov.

2) Hva med økonomien?


Det planlegges 15-20 enheter. Hver enhet koster det samme uansett hvor det bygges. Husbanken finansierer 40-45 % av prosjektet gitt at visse kriterier følges. 

Selve boenhetene får kommunen leieinntekter av fra beboerne etter egne satser.

Det er for tidlig, før innhold og byggets utforming er fastsatt, å vurdere totalkostnaden.

Det mest lønnsomme for kommunen vil være å bygge et kombinasjonsbygg der man også har en tilrettelagt utleiedel med næring – selv om utleiedelen ikke er Husbankfinansiert.

Dersom det bygges næringslokaler i første etasje vil kommunen samarbeide med lokalt næringsliv og SIVA (Statens Selskap for Industrivekst) for etablering av f. eks. gründerbedrifter.  


3) Hvor skal det parkeres under byggetid / hva med handelen?

Ved vedtak om bygging i sentrum vil det være naturlig å se på parkering i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

Hensyn til handel bør veie tungt i byggeperioden og det bør legges til rette for midlertidige løsninger.

En viktig faktor er at kommunen er avhengig av å ha en rask byggeperiode pga. pålegget fra Arbeidstilsynet.

Uavhengig lokalisering, må kommunen gjennom om reguleringsprosess. Denne starter umiddelbart etter vedtak 3.feb.16.  

Rådmannen har vurdert gjennomføringstiden som tilsvarende lik for alle alternativene.

4) Dagens beboere Granheim

Alle som bor på Granheim i dag er sikret et trygt og tilpasset sted å bo.

Alle som bor på Granheim vil få en individuell vurdering av behov og egne ønsker

– noen vil kanskje kvalifisere for en plass på Moratunet om omsorgsbehovet endres, mens andre vil få tilbud om ny omsorgsbolig i nybygget.

5) Hva med de ansatte på dagens Granheim?


 Ingen vil bli overflødig eller miste jobben ved bygging av nye omsorgsboliger – uansett lokalisering.

De nye boligene krever heldøgns bemanning og det behovet for omsorg vil ikke endre seg.

Organisering av tjenesten som helhet vil likevel kunne tilpasses ut fra behovet.

6) Uteareal

Begge alternativene har med en relativ stor kostnad for utearealer.

Denne er vurdert som relativt lik for alle alternativene avhengig av utforming.

Ved lokalisering i sentrum vil investeringen komme allmennheten og næringsliv bedre til gode på grunn av tilgjengeligheten.

Sist oppdatert: 31.01.2016 20:11:19
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg