Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
 • Siste

Protokoll med budsjett og andre kommunestyrevedtak

Av: Tore Sandberg | Publisert: 03.01.2019 14:09:20

Møteprotokollen fra kommunestyremøtet 18.12 er klar. Her finner du blant annet vedtatt budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. ​

Kommunestyret vedtok at det foretas følgende nye låneopptak i 2019:
Kr 93 170 000 som samlet lån eller spesifisert til enkelte investeringer, serielån med vektet avdragstid i henhold til investeringenes gjennomsnittlige levetid. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån der det kan oppnås best betingelser.

Kr 1 500 000 til startlån i Husbanken, serielån på gjeldende vilkår med avdragstid på 22 år.

Formannskapets innstilling til kommunestyret ble i hovedsak vedtatt, med blant annet følgende tillegg etter forslag fra Linda Otnes Henriksen (Ap):

 1. Infrastruktur i Tekna boligfelt – sør prioriteres. Eksakt beløp vedtas i egen sak til formannskapet.
 2. Søknad om tilskudd til bredbånd, og da kunne bidra med egenandel.
 3. Det settes opp rekkverk i trappene i kultursalen i Storstua i 2019.
 4. Utleie av kantine på Stor-Elvdal ungdomsskole settes til 1000 kroner.
 5. Utleie av ungdomsklubben settes til 500 kroner.
 6. Billettpris kino 0-18 år settes til 50 kroner.
 7. Gratis inngang til svømmehallen for barn til og med 7.klasse.
 8. Gratis skolemat barn i grunnskolen. Sak utarbeides vinteren 2019 og oppstart blir høsten 2019. Saken legges frem for kommunestyret innen 1.april 2019.
 9. Beholde dagens 9 lærlinger.
 10. Kroner 50.000,- til beplantning og rydding i koppang sentrum.
 11. Gratis leie av møtelokale i Storstua for politiske partier.
 12. Fortsette transportordning for studenter på Høgskolen Innlandet, avdeling Evenstad med inntil 100.000
 13. Tilskudd på 50.000 til Radio Midt-Østerdal for dekking av kommunestyremøter.
 14. Driftstilskudd til Tekna park på 100.000.
 15. Oppgradering og vedlikehold av Kjemsjøen badeplass på 100.000. Bruk av fond.
 16. Stillingskutt i sektor for Helse og velferd på 1 million kroner i 2019.
 17. Kommunen utreder tiltak for videregående elever på hybel. Kommunen går i dialog med Hedmark trafikk og NSB med målsetting om å etablere skyssordninger som gjør det mulig å dagpendle til Tynset og Elverum. Kommunen går i dialog med Tynset og Elverum kommuner om muligheten for å se på samarbeid om å etablere en hybelkontakt til oppfølging av elevene våre.  Kommunestyret skal orienteres om saken innen 1.april 2019.
 18. Det utredes også mulighet for å bygge et hybelhus.

Forslagenes merforbruk dekkes fra disposisjonsfond.

Du kan se hele sakslista med møteprotokollen HER

Sist oppdatert: 03.01.2019 15:09:25