Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringplan Moelven Østerdalsbruket - 2.gangs behandling

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 26.03.2018 10:38:48

​Reguleringsplanen for Moelven Østerdalsbruket ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 14.03.2018, sak 18/7, med følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket med følgende endringer:

 

Planbestemmelsenes punkt 1.3 endres til:

Strømforsyningsnett og alle tele, -data- og styringskabler legges som jordkabler.

Planbestemmelsenes punkt 6.1 Faresone høyspent utgår, og punktene under justeres deretter.

 

Planbestemmelsenes punkt 6 Overvann endres til:

6.1 Overvann fra planområdet føres til terreng.

6.2 Det skal foreligge godkjent plan for overvannshåndtering før det tillates nye bygg, asfalterte veger og lagerplasser eller parkeringsplasser innenfor planområdet.

 

Planbestemmelsenes punkt 8 Kommunalt- og Privat ledningsnett endres til:
8.1 Kommunale vann- og avløpsledninger skal ikke nedbygges, før det foreligger en forsvarlig løsning etter avtale med kommune.

 

Planbestemmelsenes punkt 9 Rekkefølgebestemmelse etter PBL § 12-7 NR.10 endres til:
9.1 Område IND5 kan ikke tas i bruk før det er etablert forsvarlige løsninger for vann, spillvann og overvann i henhold til en fremtidig godkjent VA-plan.

 

Plankartet: Faresone H370 tas ut av plankartet.

 

Sist oppdatert: 26.03.2018 12:13:41
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg