Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Atna Idrettspark - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 05.02.2020 10:41:48

Forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ble behandlet i Formannskapet den 29.01.2020. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 23.03.2020

 

Kort om planen

Atna idrettslag ønsker på vegne av Luftsportgruppa å videreutvikle idrettsparken på Atna. Planarbeidet har som formål å etablere et anlegg som legger til rette for aktiviteter innen idrett og luftsport. Innenfor luftsport dreier dette seg om seilfly, mikrofly, hangglider og paraglider. Det planlegges en utvidelse av eksisterende landingsstripe for å tilfredsstille krav til sikkerhetsmargin. Lysløype traséen legges om for å gi plass til utvidelsen av flystripa. Området avsatt til rensepark utvides for å ivareta mulige fremtidige behov for utvidelse av areal. Det legges inn et område for kombinasjon av parkering og hangar for fly som skal stå parkert samt eventuelt mindre reparasjoner o.l. Område for næring videreføres fra kommunedelplanen. Idrettsstadion videreføres i samsvar med dagens bruk.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Atna idrettspark, sak 2020/06» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 23.03.2020. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål om planen kan rettes til Camilla Anderson tlf 47458630

 

 

 

Sist oppdatert: 05.02.2020 11:30:31
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg