Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Båsrøsta boligområde på høring

Av: Tore Sandberg | Publisert: 24.01.2017 12:40:50
Regplan%20Båsrøsta-161102-page-001

​Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges reguleringsplan for Båsrøsta boligområde ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Det skal kunne bygges hus eller hytter i samme område for å beholde frihet / mulighet til å velge formål så må alle hytter og hus bygges etter byggetekniske krav for bolig.

 Vedtaket ble gjort i Planutvalget 30.11.2016.

Bakgrunn

Formålet med omreguleringen er å tilrettelegge for store, attraktive og byggeklare tomter i tilknytning til Koppang sentrum, samt oppdatere planbestemmelser, tilrettelegge for gang- og sykkelveg, adkomstveier og friområder/lekeplass.

Det ble i forbindelse med 1. –gangsbehandling gjort en endring i rådmannens forslag til vedtak da det er et politisk ønske om at det skal kunne bygges sekundærboliger/hytter, bolig bygd etter teknisk forskrift for bolig, som skal benyttes til fritidsbolig. Sekundærboligene kan omsøkes bruksendret til fritidsbolig. Det er da en forutsetning at kommunens retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker om bruksendring av bolig til fritidsbolig endres. Det skal ikke åpnes for å bygge fritidsbolig etter teknisk forskrift, da dette ikke er kurant dersom man senere ønsker å benytte fritidsboligen som bolig.

Reguleringsplanbestemmelser, reguleringsplankart og særutskrift i saken finner du i linken til høyre.

 

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Båsrøsta boligområde sak 12/345» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 13.03.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 24.01.2017 12:58:08
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg