Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Bjøråneset grustak til offentlig ettersyn

Av: Tore Sandberg | Publisert: 15.06.2017 08:23:31

​Forslag til detaljregulering for Bjøråneset grustak ble behandlet i planutvalget 09.06.17 og legges nå ut til offentlig ettersyn.

​Forslag til reguleringsplan for Bjøråneset grustak ble behandlet i Planutvalget den 09.06.2017. Det ble fattet følgende vedtak:  

 

Forslag til detaljregulering for Bjøråneset grustak med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 i perioden 14.06.2017 – 26.07.2017.

  

Formål med planarbeidet er en utvidelse av eksisterende grustak mot sør for å sikre

fremtidig uttak av grus med ønsket kvalitet. Eksisterende regulerte områder for grusuttak

mot nord og vest, har en kvalitet som ikke gjør disse områdene drivverdige. Disse

områdene omreguleres til LNF.

 

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (Nyheter->Reguleringsplan for Bjøråneset grustak). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

 

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse reguleringsplan for Bjøråneset grustak» eventuelt sak 16/1191 og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 26.07.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 27.07.2017 00:52:31