Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Koppang sentrum midt - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 22.01.2018 12:47:34

Forslag til reguleringsplan for Koppang sentrum midt ble behandlet i Planutvalget den 17.01.2018. Høringsfrist 05.03.2018.


Det ble fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, legges reguleringsplan for Koppang sentrum midt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra møtet) finner dere under dokumenter. Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2018.

Kort om planen
Areal for utvikling av boligbebyggelse, forretning, kontor og tjenesteyting videreføres innenfor området til det gamle meieribygget, men med mulighet for bedre utnyttelse av arealet enn i gjeldende plan. Eiendommen til Stor-Elvdal hotell reguleres til hotell og øvrig publikumsrettet virksomhet innen kultur og opplevelsesnæring, med mulighet for utvidelse av dagens hotell og bedre løsninger for parkering og renovasjon. Eiendom Trygstad/Sparebanken Hedmark reguleres til formål bolig/forretning/kontor. Det legges til rette for nye parkeringsplasser på nordsiden av hotellet, med adkomst via o_SKV2 og o_GS3. Areal for lekeplass flyttes noe nærmere Kjemsjøvegen. Det legges også opp til sammenhengende gang- og sykkelveier gjennom planområdet.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Koppang sentrum midt, sak 17/85» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 05.03.2018. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Spørsmål i saken kan rettes direkte til Camilla Anderson tlf. 47 45 86 30,

mail can@stor-elvdal.kommune.no

Sist oppdatert: 06.03.2018 00:54:46