Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 28.06.2017 07:06:42

Forslag til reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket ble behandlet i Planutvalget den 21.06.2017 og legges nå ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 21.08.2017

​Forslag til reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket ble behandlet i Planutvalget den 21.06.2017. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, legges forslag til reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (Nyheter>Reguleringsplan for Moelven Østerdalsbruket). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

 
Kort om planen
Moelven Østerdalsbruket ligger i dag som område N10 i kommunedelplanen for Koppang og har ikke noen gjeldende reguleringsplan. Moelven Østerdalsbruket ønsker å utvide arealet som disponeres til industrivirksomhet, samt stadfeste dagens situasjon ved å detaljregulere.

 
Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Moelven Østerdalsbruket, sak 15/971» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 21.08.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 
Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no
Spørsmål i saken kan rettes til arealplanlegger Camilla Anderson, tlf 47458630,

mail can@stor-elvdal.kommune.no

Sist oppdatert: 22.08.2017 00:51:12
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg