Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Paa Koppang hyttefelt - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 08.12.2020 07:44:03
PAAK_12500_område2_200604

Forslag til reguleringsplan for Paa Koppang hyttefelt ble behandlet i Planutvalget den 18.11.2020. Frist for høringsuttalelser: 29.01.2021

Vedtak i planutvalget - 18.11.2020

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 og § 12-11, legges forslag til reguleringsplan for Paa Koppang ut til offentlig ettersyn

Kort om planen:

Planområdet ligger på Koppang i forlengelsen av eksisterende/regulert boligbebyggelse i en sørvendt skråning med utsikt over Koppang og mot Vestfjella. Adkomst til området består i dag av nybygd vei til Tekna boligområde, og går deretter over til skogsbilvei.

 Det planlegges med inntil 150 fritidsboliger/enheter innenfor planområdet. Disse kan bygges som frittliggende, 2-manns eller 4-manns boliger samt i lenke med inntil 4 enheter. Det er ingen eksisterende hytter eller boliger innenfor planområdet. Det legges stor vekt på ivaretakelse av natur og vegetasjon, at bebyggelsen får matte og naturlige farger samt god tilrettelegging for myke trafikanter herunder skitraseer og stier/veier mellom hytteområdet og Tekna park og Koppang sentrum.

Alle dokumenter i planen finner dere under fanen doumenter

Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2020

Spørsmål i saken kan rettes til Camilla Anderson, tlf. 47458630 mail: can@stor-elvdal.kommune.no

Sist oppdatert: 08.12.2020 10:57:48