Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Storgata 107 - offentlig ettersyn

Av: Tore Sandberg | Publisert: 16.03.2017 13:21:42
Forslag til reguleringsplan for Storgata 107 ble behandlet i Planutvalget den 15.03.2017. Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 24.04.17.

Planutvalget fattet følgende vedtak i sitt møte 15.03.2017:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, legges reguleringsplan for Storgata 107 ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no

 (kunngjøringer->Høringer->Storgata 107). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

Kort om planen

Dagens bebyggelse skal rives og ny 3. etg bygning skal bygges. Det planlegges et næringsareal på ca 640 m2 i 1. etg., og til sammen 14 boenheter med størrelse mellom 50-75 m2 i 2. og 3. etg. Alle leilighetene planlegges med en privat ballkong/terrasse mot sydvest, samt felles uteoppholdsarealer på tak over næringslokalene og på bakken. Det vil være heis til begge nivåer av leiligheter samt parkering i carport i umiddelbar nærhet, på sørvestre del av gnr/bnr 19/1469.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Storgata 107, sak 16/1357» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 24.04.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Spørsmål i saken kan rettes direkte til undertegnede. 

Med hilsen

Camilla Anderson

Arealplanlegger

Sist oppdatert: 20.03.2017 13:48:51