Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Storgata 107 er vedtatt

Av: Tore Sandberg | Publisert: 28.06.2017 10:25:04

​Reguleringsplanen for Storgata 107 ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 21.06.2017.

Melding om vedtak - reguleringsplan for Storgata 107

Reguleringsplanen for Storgata 107 ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, den 21.06.2017, sak 17/44, med følgende enstemmige vedtak:

 

Vedtak i Kommunestyret - 21.06.2017:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Storgata 107 med følgende endringer:

 

Planbestemmelsene pkt 1.1.1 Utomhusplan tredje avsnitt endres til:

Overflater på området og deres egenskaper med hensyn til infiltrasjon og avrenning samt håndtering av overflatevann skal angis. Tiltakshaver skal redegjøre for hvordan funksjon og kvalitet for overvannstiltak oppfyller krav til lokal overvannsdisponering i byggteknisk forskrift - TEK 10. Det må i denne sammenheng tas høyde for forventet økning i flomtoppenes størrelse og hyppighet.

 

Planbestemmelsenes pkt 1.7 Teknisk infrastruktur endres til:

Avstand fra bebyggelse til nærmeste hovedledning for vann og avløp skal være minst 2 meter. Overflatevann, takvann og drensvann skal løses ved lokal overvannshåndtering. Påslipp til kommunalt ledningsnett aksepteres så lenge mengden ikke økes ift eksisterende situasjon. Det forutsettes at avrenning mot jernbanen, samt grøfter og stikkledninger tilknyttet jernbanen, ikke øker i forhold til eksisterende situasjon.

 

Vedtatt reguleringsplan finnes i sin helhet på kommunens nettside: www.storelvdal.kommune.no (under menyen "Nyheter"). Vedtatt plan er også tilgjengelig ved kommunens serviceavdeling, Myrvang.

 

  

Sist oppdatert: 28.06.2017 10:35:18
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg