Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Tekna park - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 03.07.2018 08:08:46

Forslag til reguleringsplan for Tekna park ble behandlet i Planutvalget den 06.06.2018. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Tekna park, ut til høring og offentlig ettersyn.

Høringsfrist 16.08.2018

 Administrasjonen gis fullmakt til å innarbeide et område for hyttebebyggelse i område LF2, i henhold til notat fra prosjektleder for Koppang hytte- og fritidsområde. Administrasjonen foretar nødvendige endringer i plankartet med tilhørende bestemmelser, samt i planbeskrivelsen og ROS- analysen før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Endringene gjøres i dialog med initiativtakerne i Tekna park.

Planforslaget legges ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2018.

Kort om planen

Planforslaget legger til rette for utvikling av gamle Tekna skisenter til å bli en attraktiv ski- og tubepark for barn og unge vinterstid og med mulighet for tilrettelegging for terrengsykling, klatrepark og andre helårs friluftsliv og idrettsaktiviteter. Videre legges det til rette for et lite område for hyttebebyggelse, med totalt 5 tomter innenfor planområdet.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Tekna park, sak 18/26» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 16.08.2018. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål i saken kan rettes direkte til Camilla Anderson, tlf 47458630

Sist oppdatert: 02.10.2018 07:29:31
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg