Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for sanering av jernbaneoverganger på Bjørånes

Av: Tore Sandberg | Publisert: 12.06.2017 14:24:32

Forslag til reguleringsplan for sanering av planoverganger på Bjørånes legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31.07.17.

​Forslag til reguleringsplan for sanering av planoverganger på Bjørånes ble behandlet i Planutvalget den 09.06.2017. Det ble fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges reguleringsplan for planovergangstiltak på Bjøråneset ut til offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å etablere en sikker, planskilt kryssing av Rørosbanen i kulvert. Det har vært et høyt antall uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk. Stenging av usikret planovergang vil medføre betydelig høyere sikkerhetsnivå og betydelig lavere risiko for ulykker på denne strekningen.

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (Nyheter->Sanering av planoverganger på Bjørånes). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Sanering av planoverganger på Bjørånes» eventuelt sak 16/875 og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 31.07.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Sist oppdatert: 12.06.2017 14:32:03
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg