Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan ut på høring

Av: Tore Sandberg | Publisert: 01.07.2016 13:21:35

I forbindelse med nye omsorgsboliger legges forslag til reguleringsplan for Moratunet, Storstua og Myrvang  ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 22. august.

​Forslag til reguleringsplan for Moratunet, Storstua og Myrvang ble behandlet i Planutvalget den 29.06.2016. Det ble fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11, legges reguleringsplan for Moratunet, Storstua og Myrvang(plan id 043020160100) ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart, forslag til situasjonsplan og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (kunngjøringer->Høringer->Moratunet, Storstua og Myrvang). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2016.

 

Kort om planen

Formålet med omreguleringen er å tilrettelegge for bygging av nye omsorgsboliger, samt mulighet for lokalisering av lokaler til legekontor og helsestasjon (byggetrinn 2). Omreguleringen skal også ivareta parkeringsløsninger for Moratunet, nye omsorgsboliger, Storstua, Myrvang og adkomst til idrettsanlegget (fotballbanen). Det foreslås at området foran Storstua og Myrvang gjøres om til en sone fort myke trafikanter med sykkelparkering og uteområde med benker og bord, og at parkering av biler skal skje enten på tilrettelagt parkeringsplass bak Storstua eller bak Myrvang.

 

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Moratunet, Storstua og Myrvang, sak 16/821» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 22.08.2016. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål i saken kan rettes direkte til Camilla Anderson 47458630

Sist oppdatert: 23.08.2016 00:50:38