Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Revidering av sektorplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Av: Tore Sandberg | Publisert: 01.09.2017 14:43:24

Arbeidet med revidering av sektorplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er igangsatt. I den forbindelse ønsker vi innspill fra aktuelle lag og foreninger.

​Den nye planen skal gjelde for perioden 2017-2020. 

Hensikten med en plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er at kommunen skal ha en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idrettsanlegg, samt mål og strategier knyttet til tilrettelegging for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. En politisk vedtatt plan er også nødvendig for å kunne søke om spillemidler.

I et folkehelseperspektiv er idrett, fysisk aktivitet  og friluftsliv svært viktige satsingsområder. Både organisert idrett, egenorganiserte trim/ treningsaktiviteter, lek og friluftsliv skal omfattes av planen. Lavterskeltilbud og friluftstilbud med merking og tilrettelegging av turstier, sykkelstier og skiløyper er en naturlig del av planen.

Vi ønsker først og fremst tilbakemeldinger og innspill på behov for anlegg, aktiviteter, lekeområder, turstier, skiløyper, skilting og merking etc. Dette er viktig å få med i idrettsplanen med tanke på spillemiddelsøknader. Vi ønsker også andre innspill og ideer som angår idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen vår. 

Gjeldende sektorplan for 2013-2016 finner du på kommunens hjemmeside:  http://www.stor-elvdal.kommune.no/Tema/Kultur%20og%20fritid/idrett-og-aktiviteter/Documents/Sektorplan%20for%20idrett,%20fysisk%20aktivitet%20og%20friluftsliv%202013-2016.pdf

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av:

Inger Marie Furuseth, helsesøster
Adam Bielek, daglig leder Frivilligsentralen
Olav Follstad, leder Stor-Elvdal idrettsråd
Tore Sandberg, idrettskonsulent (leder og sekretær for arbeidsgruppa)

Arbeidsgruppa vil samle innspillene og jobbe fram forslag til plan som vil bli lagt ut på offentlig høring før endelig politisk behandling.

Innspill og tilbakemeldinger bes sendt postmottak@stor-elvdal.kommune.no

For eventuelle spørsmål kontakt Tore Sandberg, enten på e-post tsa@stor-elvdal.kommune.no

eller mobil 95 05 67 58.

 

Sist oppdatert: 01.09.2017 15:10:04
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg