Dette gjelder både de som allerede står i køa for spillemidler og skal fornye eller gjenta sin søknad, og de som evt. er nye søkere. Søknadsportalen med søknadsskjema finner du her: www.anleggsregisteret.no   


Lokale kulturbygg som søker spillemidler forholder seg til samme frist, 25. oktober – og bruker samme søknadsportal. Ta alltid kontakt med kommunen anlegget ligger i, før du søker! 

Det kan søkes om spillemidler innenfor ordinære anlegg og innenfor nærmiljøanlegg. Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finner du her: 

Det er også muligheter for å søke om tilskudd til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

For å kunne søke om spillemidler må anlegget være en del av en kommunal plan og vi minner om at høringsfristen for innspill til revidert plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2021 er 12. oktober.

Etter oversendelse fra kommunen er det Hedmark fylkeskommune som fordeler spilllemidlene på vegne av Kulturdepartementet.