Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Står du i manntallene?

Av: Tore Sandberg | Publisert: 15.06.2017 09:28:54

​Mandag 11. september er det stortingsvalg. Du har stemmerett hvis du står i manntallet i en kommune og oppfyller vilkårene som du kan lese mer om i denne saken.

Stortingsvalg:

Du har stemmerett til stortingsvalget hvis du står i manntallet i en kommune og oppfyller følgende vilkår:

 

Du er norsk statsborger og har fylt 18 år innen utgangen av valgåret (født senest 31. desember 1999) og ikke har mistet stemmeretten. Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

 

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på de steder som er ført opp i oversikten nedenfor. Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet.

 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret i din kommune og kreve feilen rettet. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig fram mot valgdagen.

 

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2017, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten stemme på valgdagen(e) i den kommunen du har flyttet fra eller du kan forhåndsstemme i den kommunen du vil i tiden fra og med torsdag 10. august til og med fredag 8. september 2017.

 

 

Sametingsvalg

 

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være innført i Sametingets valgmanntall innen 30. juni. Begjæring om innføring i valgmanntallet sendes Sametinget.

 

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten har samisk som hjemmespråk, eller har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall kan kreve seg innført i dette.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. 

 

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

 

Skal du stemme ved sametingsvalget, så må du forhåndsstemme.

 

Har du spørsmål kan du se: www.valg.no  eller www.sametingsvalget.no  eller kontakte politisk sekretariat i Stor-Elvdal kommune på tlf. 47 48 10 12 / 47 48 10 13  eller på e-post postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Manntallene for alle kretser er utlagt i åpningstiden på følgende steder fram til og med valgdagen:

Kommunehuset, servicekontoret

Stor-Elvdal bibliotek

 

Sist oppdatert: 12.09.2017 00:51:53
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg