Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Tilfredstillende økonomisk resultat i 2015

Av: Tore Sandberg | Publisert: 01.03.2016 08:29:48

​Stor-Elvdal kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat på 9,1 millioner kroner.

​Pressemelding fra Stor-Elvdal kommune 26.02.15, undertegnet av økonomisjef Ann-Helen Rustad:

"Stor-Elvdal kommune har i dag oversendt regnskapet 2015 til revisjonen.

Kommunens resultat for 2015 viser et netto driftsresultat på 9,1 millioner kroner, og tilsvarer et resultatmål på 3,9 % av driftsinntekter. Innenfor kommunens driftsenheter var det et mindreforbruk på 1,86 millioner kroner. De største negative avvikene finner vi innenfor politisk virksomhet og sektor for Oppvekst og kultur, mens sektorene for samfunnsutvikling og institusjon har det største positive avviket. Videre er det kostnader knyttet til tiltak i barnevernet som står for et merforbruk i forhold til budsjett på 840.000 kroner.

Det samlede resultat for enhetene viser at man klarte å nå budsjettvedtaket fra juni 2015 om en ekstra innsparing på 4,7 millioner kroner.

I løpet av et driftsår er det mange uforutsette hendelser som påvirker den kommunale økonomien. Mange av de uforutsette hendelsene styrer vi ikke selv. Rådmannen er av den formening at ut fra forutsetningene som lå til grunn, er det samlede resultatet for 2015 å anse som tilfredsstillende."

Sist oppdatert: 01.03.2016 09:43:18