Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Av: Tore Sandberg | Publisert: 19.01.2017 14:05:08
Illustrasjonsbilde sau på utmarksbeite

​Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder». Søknadsfristen er 1. mars.

 

​Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

Tilskudd kan bevilges til:

Investeringer knyttet til utmarksbeite     
Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk overvåkningsutstyr m.m.)

 

Planleggings- og tilretteleggingstiltak

Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk (prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til økt beitebruk m.m.)

 

Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.

 

For mer informasjon om ordningen:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

 

Søknadsfrist er 1.mars 2017.

Søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Kommunen videresender søknaden til Fylkesmannen.

 

Benytt søknadsskjema SLF-431; https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=431&servicekey=

 

For mer informasjon kontakt:

Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 /928 22 707,  fmhejst@fylkesmannen.no

 

Sist oppdatert: 19.01.2017 14:13:39
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg