Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 30.06.2017 11:57:23

​Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og høring forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2040 Stor-Elvdal kommune - høringsfrist 18.08.2017

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok formannskapet den 21.06.2017,
sak 17/49, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel samt legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn.

Stor-Elvdal kommune har utarbeidet et planprogram med formål å redegjøre for hvordan revisjonen skal foregå, hvilke temaer som skal inngå i planarbeidet og aktuelle utredninger som anses nødvendig for å få et godt beslutningsgrunnlag.

Vedtaket er annonsert i Østlendingen den 30.06.2017, og på Stor-Elvdal kommunes hjemmeside. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2017-2040 er lagt ut på Stor-Elvdal kommune sin hjemmeside og sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Høringsuttalelser til planprogrammet merkes «Høringsuttalelse kommuneplanens planprogram, sak 17/171», merknader til oppstartsvarslet for kommuneplanens samfunnsdel merkes «Merknader til oppstart kommuneplanens samfunnsdel sak 17/171», og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 18.08.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 Kontakt oss

Sist oppdatert: 19.08.2017 00:50:45
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg