Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

 Nyheter

Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

​I forbindelse med forutsigbarhetsvedtaket legges det til rette for medvirkning av berørte
grupper og interesser. Saken legges derfor ut på høring i 6 uker, frist for innspill 06.04.2020

Kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune 2020 - 2023

​Stor-Elvdal kommune inviterer til å komme med innspill til planstrategien. Frist innen 23.03.2020.

Søknad om barnehageplass fra 2020/2021

​Ønsker du barnehageplass i Stor-Elvdal fra barnehageåret 2020/2021? Søknadsfristen er 15. mars.

Markering av frigjøringsjubileet med fallskjermslipp

I år er det 75 år siden frigjøringen etter 2.verdenskrig, og som ett av flere arrangement i jubileumsåret arrangeres det søndag 23. februar en markering med fallskjermslipp på Gråsjøen i Stor-Elvdal. 

Åpen innflytterkveld 4. mars

​​​​​​​​Ordfører Even Moen og Stor-Elvdal kommune inviterer alle innflyttere til en sosial kveld med informasjon og dialog.​

Informasjon om coronaviruset til innbyggere i Stor.Elvdal kommune

​Coronaviruset ble oppdaget i Kina og WHO anbefaler at land forbereder seg på en spredning av viruset. Det er i dag ingen som er smittet av coronaviruset i Norge, men kommunen ønsker likevel å være forberedt på at det kan skje for å kunne ivareta syke om sykdommen skulle komme til Stor-Elvdal.

​Arbeidene med besøksenteret i Koppang sentrum er i rute

​​Med god prosjektering og planlegging går det unna på byggeplassen i Koppang sentrum.​

NNØ venter på godkjenning i februar

​​Norges natur- og økologigymnas venter avgjørelsen om godkjenning i løpet av februar.

Reguleringsplan for Atna Idrettspark - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ble behandlet i Formannskapet den 29.01.2020. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 23.03.2020

 

Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

​Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 ble vedtatt av KS 19.12.2019 sak 19/81

Her er kulturnytt for februar

​Teater, markering av frigjøringsjubileum, barnas kulturmønstring og stor aktivitet hos lag og foreninger i februar.​

Tilsyn-feiing av fritidseiendommer 2020

Midt-Hedmark brann og redningsvesen vil gjennomføre feiing og tilsyn av fritidseiendommer områdevis i  Stor-Elvdal kommune.

Nye lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb

​Rådmannen inviterer Ungdomsrådet og elevrådet (SEUS) til å delta i en arbeidsgruppe som i løpet av våren skal finne en løsning for nye attraktive lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb.

Ny renovasjonsordning fra 01.09.2020

​Fra 01.09.2020 endres renovasjonsordningen i Stor-Elvdal kommune - frist for samarbeid om dunker er den 05.02.2020

Søknadsfrist for kommunale kulturmidler er 10. mars

Søknader til frivillige ikke kommersielle aktiviteter og arrangementer innenfor idrett og friluftsliv og alle typer kulturformål vil bli behandlet under ett.

Informasjon om SMS og telefonvarsling

​Vi får tilbakemelding fra enkelte om at de ikke får varsel på SMS fra kommunen ved ulike hendelser. Dette kan skyldes flere ting, og du kan gå inn og registrere deg selv.

Fastsetting av planprogram - reguleringsplan for Atna idrettspark

​Forslag til planprogram for reguleringsplan for Atna Idrettspark datert 4.februar 2019, fastsettes med hjemmel i plan og bygningsloven §§4-1 og 12-9

Opplev Stor-Elvdal

​​Opple​v Stor-Elvdal lanseres på sosiale medier.

Reguleringsplan for Tekna Boligområde

​Varsel om oppstart av detaljregulering, omregulering av gjeldende plan.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 30.12.2019

Årets siste kommunestyremøte er 17. desember

Det er tidligere publisert litt ulike datoer for det siste kommunestyremøte​t i 2019. Riktig tidspunkt er tirsdag 17. desember kl. 10.00.

Her er kulturnytt for desember

​​Da var det plutselig desember igjen og det er naturlig nok et tydelig jule-fokus på det kulturelle tilbudet. Juletrefest, julemarked og julekonserter står på programmet.

Førjulspresang fra nissene på Skjerdingfjellet

Mange stor-elvdøler har et forhold til Skjerdingen høyfjellshotell. I anledning at "Skjerdingens Venner" snart har drevet hotellet i 10 sammenhengende år gir Skotte Forlag og Akadæmisk Jegerforening bort boken "Skjerdingen" gratis.

Økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020 for Stor-Elvdal kommune

​​​​​Stor-Elvdal kommune legger med dette ut rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 og formannskapets innstilling fra møtet 27. november ut på høring. Høringsfristen er 13. desember.  Nå er vi 2425 innbyggere

​Den siste statistikken fra SSB viser at vi ved utgangen av 3. kvartal var 2425 stor-elvdøler.

Nyttig nettsted for unge pårørende

​ungeparorende.no er et nytt nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende.

Stramt budsjett for 2020

​I likhet med mange andre kommuner er økonomien i Stor-Elvdal også krevende. Det gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023. ​

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21. til 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid.

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan Paa Koppang

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 kunngjøres igangsetting av arbeid detaljreguleringsplanen Paa Koppang i Stor‐Elvdal kommune, med arealplan‐ID 20190200.

Frist for innspill til oppstartsvarslet og planprogrammet er 06.01.2020

 

Drikkevannsstudien ved Folkehelseinstituttet - pressemelding

​Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse for å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet. Også innbyggere i Stor-Elvdal er invitert.

Matrikkel og grunnbok er stengt fra 13. desember 2019 til 1. januar 2020

​Viktig informasjon om frister og utvidet saksbehandlingstid ved årsskiftet 2019.2020

 

Sist oppdatert: 21.11.2019 10:46:34
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg