Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Nyheter

 Nyheter

Stor-Elvdal kommune går inn i helgen uten at vi har påvist smittede av korona i vår kommune.

​​På vei inn i helgen minner vi om å følge retningslinjene for å hindre spredning av koronaviruset. 

Stor-Elvdal kommune med info om korona (covid19) i dag 25.3.20 kl.18:00

​​​Kommunen har ingen påviste smittede av koronaviruset i dag 25.3.20 klokken 18:00. Vi erfarer at mange lar være å henvende seg til fastlegen eller legevakt fordi man er redd for at det ikke er kapasitet på grunn av Koronasituasjonen.

Men det er fortsatt viktig å be om hjelp dersom man trenger det, både når det gjelder psykisk og kroppslig helse.

Koronatiltakene (covid19) videreføres til over påsken

​Regjeringen kom i dag med oppdatert informasjon knyttet til tiltakene mot smitte (covid19) som videreføres til 13. april (2. påskedag)

Stor-Elvdal kommune har i dag mandag 23.3.20 klokken 17:00 ingen smittede av korona viruset - vi følger situasjonen nøye

V​i forbereder oss for en eskalering av situasjonen i tiden fremover og planlegger for det, blant annet med etablering av kapasitet med egen avdeling for smittede. Denne avdelingen vil stå klar i løpet av uken både med utstyr og bemanning for 5 pasientplasser, med mulighet til å utvide til totalt 10 plasser i løpet av de nærmeste ukene.

Nye og oppdaterte kjøreregler - Corona (covid19)

Pr. i dag 20.3.2020 kl. 15.45 har vi ingen med påvist koronasmitte i Stor-Elvdal.

Fylkesmannen i Innlandet har i dag 20.3.20 kommet med nye oppdaterte kjøreregler:

Slik er det nye hytteforbudet

«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Stor-Elvdal kommune oppfordrer likevel hytteeiere til å holde seg i sin hjemkommune inntil videre. Dette grunnet kapasiteten vi har i lokalt helsevesen. Vi henstiller også til å benytte lokalt næringsliv til nødvendig tilsyn eller strengt nødvendig vedlikehold. 

Viktig informasjon til alle barn, unge og foreldre

​Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Vi blir alle tvunget til å tilbringe mer tid hjemme hver for oss. Vi vet at situasjonen i hjemmet kan bli belastende for både barn, unge og foreldre. Samtidig trenger barna at foreldrene er til stede og tar ansvar og er den tryggheten de trenger - når alt annet blir annerledes og rart. Det er en unntakstilstand i samfunnet og følgelig også i heimen, og det er ingen skam å be om hjelp.

Skattetaten overtar skatteinnkreving fra .juni 2020

​Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Dette innebærer at Skatteetaten overtar ansvaret for både oppgavene og de ansatte som jobber med dette i dag.
Blant oppgavene som overføres er innkreving, veiledning og arbeidsgiverkontroll.

Salg av næringseiendom på Koppang

​​Fin kombinasjonseiendom med mange bruksmuligheter med kort veg til Koppang sentrum selges.

Lensmannssvingen 20, 2480 Koppang. Visning 31.03.2020 kl 12:00 - 14:00.

Viktig informasjon til alle hyttefolk

​​Hyttefolk bes reise hjem umiddelbart som varslet før helgen i riksmedia. Dette gjelder uavhengig av eventuelle symptomer eller ikke. Dersom du, av spesielle grunner, må være på hytta, må du bli på hytta/i umiddelbar nærhet til hytta i 14 dager fra du ankom. Du kan da ikke gå i nærbutikker eller være fysisk i nærheten av andre mennesker.

PRESSEMELDING: Tiltak Corona (Covid-19) MHBR IKS

Feierseksjon utsetter tilsyn i boliger og fritidseiendommer til situasjonen er avklart i forhold til smittefaren av koronaviruset. Dette gjøres for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av viruset.​ Les hele pressemeldingen her.

Stor-Elvdal kommune inn i alkovettsamarbeid - Vil forebygge alkoholskader

Stor-Elvdal kommune tar nå nye grep for å sikre færre skader og ulemper som følge av alkohol: Et samarbeid med alkovettorganisasjonen Av-og-til.​

Oppdatering om ny fritidsklubb i Stor-Elvdal

​​​​Oppdatering om nye lokaler til fritidsklubben.​

Informasjonsmøte om legevakt og omsorgsboliger

OBS! Avlyst. 

Grunnet at det foreligger en økning i antall koronasmittede, og at det nåer smittede i Innlandet, har ordføreren vurdert det slik at informasjonsmøte 11. mars avlyses.​

Film om coronaviruset for barn og unge

​Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.​

Her er kulturnytt for mars

​Mars blir en kulturell måned med fest og moro. Beachparty med KEIINO åpner ballet, musikklaget arrangerer konsert og Storgata 196 smeller til med discofever i slutten i måneden.

Informasjon om coronaviruset til innbyggere i Stor-Elvdal kommune

Har du vært i området der det er påvist koronaviruset og du har symptomer på influensa så ta kontakt med Stor-Elvdal legekontor eller legevakta på 116 117. 

Høring - Forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler

​I forbindelse med forutsigbarhetsvedtaket legges det til rette for medvirkning av berørte
grupper og interesser. Saken legges derfor ut på høring i 6 uker, frist for innspill 06.04.2020

Markering av frigjøringsjubileet med fallskjermslipp

I år er det 75 år siden frigjøringen etter 2.verdenskrig, og som ett av flere arrangement i jubileumsåret arrangeres det søndag 23. februar en markering med fallskjermslipp på Gråsjøen i Stor-Elvdal. 

​Arbeidene med besøksenteret i Koppang sentrum er i rute

​​Med god prosjektering og planlegging går det unna på byggeplassen i Koppang sentrum.​

NNØ venter på godkjenning i februar

​​Norges natur- og økologigymnas venter avgjørelsen om godkjenning i løpet av februar.

Reguleringsplan for Atna Idrettspark - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ble behandlet i Formannskapet den 29.01.2020. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Atna idrettspark ut til offentlig ettersyn.

Høringsfrist 23.03.2020

 

Vedtatt årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

​Årsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023 ble vedtatt av KS 19.12.2019 sak 19/81

Tilsyn-feiing av fritidseiendommer 2020

Midt-Hedmark brann og redningsvesen vil gjennomføre feiing og tilsyn av fritidseiendommer områdevis i  Stor-Elvdal kommune.

Nye lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb

​Rådmannen inviterer Ungdomsrådet og elevrådet (SEUS) til å delta i en arbeidsgruppe som i løpet av våren skal finne en løsning for nye attraktive lokaler til Stor-Elvdal fritidsklubb.

Ny renovasjonsordning fra 01.09.2020

​Fra 01.09.2020 endres renovasjonsordningen i Stor-Elvdal kommune - frist for samarbeid om dunker er den 05.02.2020

Informasjon om SMS og telefonvarsling

​Vi får tilbakemelding fra enkelte om at de ikke får varsel på SMS fra kommunen ved ulike hendelser. Dette kan skyldes flere ting, og du kan gå inn og registrere deg selv.

Fastsetting av planprogram - reguleringsplan for Atna idrettspark

​Forslag til planprogram for reguleringsplan for Atna Idrettspark datert 4.februar 2019, fastsettes med hjemmel i plan og bygningsloven §§4-1 og 12-9

Opplev Stor-Elvdal

​​Opple​v Stor-Elvdal lanseres på sosiale medier.

Reguleringsplan for Tekna Boligområde

​Varsel om oppstart av detaljregulering, omregulering av gjeldende plan.

Frist for uttalelser til planarbeidet er 30.12.2019

Sist oppdatert: 03.03.2020 12:54:44
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg