Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Nøkkeltall og budsjett

Av: Gerard Kort | Publisert: 12.02.2016 14:00:40

​På denne siden kan du få oversikt over økonomiske nøkkeltall for Stor-Elvdal kommune.

​Stor-Elvdal kommune har et brutto driftsbudsjett på om lag kr. 250 mill. Ca. 42 % kommer fra såkalte rammetilskudd/innbyggertilskudd. Dette er et system hvor kommunene får tilskudd for å kunne drifte kommuner med et tilnærmet likt tjenestenivå.

Andre store inntekter kommer fra skatt på inntekt og formue. (20 %)

Innbyggerne betaler for en del tjenester som for eksempel husleie og barnehage. Videre får kommunen overført penger som utdanningstilskudd og andre tilskudd.

Stor-Elvdal kommune budsjetterer i 2016 med et budsjett i balanse, etter en planlagt avsetning av kr. 5 mill. på et fond, som kan bidra til å ruste oss for dårlige tider som måtte komme.

Stor-Elvdal har om lag kr. 164,8 mill. i lønnsutgifter og sosiale utgifter, som utgjør største delen av kommunens driftsbudsjett. (67 % av kommunens driftsutgifter)

Andre store utgifter er innkjøp av varer og tjenester og finansielle kostnader for tidligere låneopptak i forbindelse med investeringer.

Investeringer svinger mye fra år til år. I 2015 ble det vedtatt bygging av nye omsorgsboliger og dette vil medføre en betydelig investering på vel over kr. 42 mill.

De fleste prosjekter blir inndekket med nye låneopptak, som resulterer i økt rente og avdrag for kommunen.

Til høyre ligger årets budsjett og økonomiplan som ble vedtatt 9.12.2015.

  
  
  
  
Økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016_vedtatt_09.12.2015.pdf
  
12.02.2016 14:15Gerard Kort
Sist oppdatert: 01.11.2019 09:59:37
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg