Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Politikk

Formannskap

Formannskap

Lovhjemmel:

I henhold til Kommunel. § 8 skal Kommunestyret velge et Formannskap på minst 5 medlemmer. Valget skjer for 4 år og valget foretas som forholdsvalg.

Kommunale bestemmelser:

Kommunestyret fattet i sak 09/03 vedtak om politisk og administrativ organisering.

Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer. Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgavene de i henhold til lov kan delegeres.

Kommunestyret vedtok den 23.09.2015, sak 15/32 følgende:

Formannskapet overtar oppgavene til; Hovedutvalg for Landbruk, miljø og kommunalteknikk, planutvalget, næringsfondet, kraftfondet og rovviltutvalg.

Formannskapet innstiller representanter fra kommunestyret til Byggekomite i hvert enkelttilfelle – og kommunestyret vedtar denne. Administrative vedtak gjort i henhold til delegering skal refereres politisk nivå.

Administrasjonen har et særlig ansvar for oppfølging av delegerte saker.

Følgende oppgaver legges til formannskapet: budsjettsaker, - næringssaker,

- bevillingssaker, - dispensasjoner, - oppfølging av daglig drift som ikke er delegert

rådmannen pga lovverk, - valgstyre etter valgloven, - andre saker delegert i henhold til lov.

Alle medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges blant kommunestyrets

medlemmer. Kjønnskvoteringen gjelder fullt ut for både medlemmer og varamedlemmer.

Funksjonstid:

01.11.2019 - 31.10.2023

Medlemmer                                              Varamedlemmer

Even Moen (Sp), leder                                 1. Maren Buen (Sp)

Ingeborg Mellgren Mathiesen (H), nestleder  2. John Olav Sundli (Sp)

Ane H. Eriksen (SV)                                    3. Stein Bie (SV)

Sverre Oskar Øverby (V)                             4. Thor Arne Haug (H)

                                                                5. Alexander Ramse Olsen (Frp)

Terje Andreas Hoffstad (Ap)                       1.Monica Skjæret (Ap)

Linda Otnes Henriksen (Ap))                      2. Terje Kværnes (Ap)

                                                              3. Tor Einar Skogesal (Ap)

                                                              4. Ketil Øien (Ap)

                                                              5. Lampueng Røste (Ap)

                                                              6. Turid Hoffstad (Ap)

Sist oppdatert: 04.11.2019 08:59:06