Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Politikk

Formannskap

Av: Gerard Kort | Publisert: 01.12.2015 12:37:03

Formannskap

Lovhjemmel:

I henhold til Kommunel. § 8 skal Kommunestyret velge et Formannskap på minst 5 medlemmer. Valget skjer for 4 år og valget foretas som forholdsvalg.

Kommunale bestemmelser:

Kommunestyret fattet i sak 09/03 vedtak om politisk og administrativ organisering.

Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer. Formannskapet delegeres maksimalt av de politiske oppgavene de i henhold til lov kan delegeres.

Kommunestyret vedtok den 23.09.2015, sak 15/32 følgende:

Formannskapet overtar oppgavene til; Hovedutvalg for Landbruk, miljø og kommunalteknikk, planutvalget, næringsfondet, kraftfondet og rovviltutvalg.

Formannskapet innstiller representanter fra kommunestyret til Byggekomite i hvert enkelttilfelle – og kommunestyret vedtar denne. Administrative vedtak gjort i henhold til delegering skal refereres politisk nivå.

Administrasjonen har et særlig ansvar for oppfølging av delegerte saker.

Følgende oppgaver legges til formannskapet: budsjettsaker, - næringssaker,

- bevillingssaker, - dispensasjoner, - oppfølging av daglig drift som ikke er delegert

rådmannen pga lovverk, - valgstyre etter valgloven, - andre saker delegert i henhold til lov.

Alle medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges blant kommunestyrets

medlemmer. Kjønnskvoteringen gjelder fullt ut for både medlemmer og varamedlemmer.

Funksjonstid:

01.11.2015 - 31.10.2019

Medlemmer                                              Varamedlemmer

Terje Hoffstad (AP), leder                         1. Per Sigurd Westgaard (AP)

Linda O. Henriksen (AP), nestleder            2. Erik Erlandsen (AP)

Laila Helseth Granheim (AP)                      3. Anne Ragnhild Lie (AP)

Morten Gustu (AP)                                   4. Anita Gundersen (AP)

                                                             5. Jan Erik H. Lingjerde AP)

Even Moen (BL, H, Sp, FrP)                       1. Kari-Mette K. Strand

Mona Thaulow (BL, H, Sp, FrP)                  2. Thor Arne Haug

                                                              3. Stein Bie (SV)

Sverre Oskar Øverby (V)                           1. Odd Sæming Negård (V)

Sist oppdatert: 23.12.2015 10:25:29
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg