Kommunestyret

Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyret er kommunens øverste organ, og sammensetning er gitt ved kommunevalget. 

Even Moen  (Sp) har tatt fatt på sin andre periode som ordfører.

Ordføreren velges for fire år, og formannskapet velges av/blant kommunestyrets faste medlemmer. Når politiske utvalg møtes og det fattes vedtak må den videre behandlingen fullføres av saksbehandlere i kommunen i tråd med det politiske vedtaket.
  
Gjennom en endring av kommuneloven har innbyggere i en kommune fått såkalt initiativrett, det vil si rett til å fremme forslag til kommunestyret og rett til å få saken behandlet. Vilkåret er at du stiller med 300 underskrifter.

Til toppen