Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Politisk styring

Kommunestyret

Kommunestyret er øverste myndighet i Stor-Elvdal kommune og består av 17 folkevalgte politikere. 

Formannskapet 

Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant av kommunestyrets medlemmer. 

Andre råd og utvalg 

Her finner du oversikt over alle politiske utvalg med medlemmer, møteplan og dokumenter.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget skal ha fem medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

Til toppen