Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Stortingsvalg 2021

 Klikk for stort bilde  

Husk valgdagen!

13. september 2021

Forhåndsstemming:

Du kan forhåndsstemme på kommunehuset Myrvang på mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00 – 14.00 i perioden 10.08.2021 – 10.09.2021.

Utvidet åpningstid (3 helger)

I tillegg holdes kommunehuset åpent for stemmegivning lørdag 21.08.2021, 28.08.2021 og 04.09.2021 fra kl.10.00 til kl.14.00 og utvidet åpningstid fredag 20.08.2021, 27.08.2021 og 03.09.2021 til kl.19.00. 

Ambulerende forhåndsstemmegivning:

Det skal gjennomføres mottak av forhåndsstemmer ved Moratunet sykehjem 

mandag 30.08.2021 fra kl.10.00 – kl.11.00 og ved Granheim alderspensjonat og de nærliggende trygdeboliger samme dag fra kl.11.30 – 13.30.

Hjemmestemming:

Det gjennomføres ambulerende stemmegivning for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, jfr. valgloven § 8-3 sjette ledd. Søknadsfrist settes til og med onsdag 08.09.2021 innen kl.15.00. 

Tidligstemming:

Det gis mulighet til å avgi stemme frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen - etter avtale – i perioden 01.07.2021 – 09.08.2021 på kommunehuset Myrvang. For å avtale tidspunkt for tidligstemme, kan du ringe tlf. 47481013 / 47481012.

Til toppen