Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Stortingsvalg 2021

 Klikk for stort bilde  

Husk valgdagen!

13. september 2021

Viktig informasjon til deg som skal stemme (PDF, 2 MB)

Forhåndsstemming:

Du kan forhåndsstemme ved det gamle biblioteket, Storgata 113, på mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 10.00 – 14.00 i perioden 10.08.2021 – 10.09.2021.

Utvidet åpningstid (3 helger)

I tillegg holdes det gamle biblioteket, Storgata 113, åpent for stemmegivning lørdag 21.08.2021, 28.08.2021 og 04.09.2021 fra kl.10.00 til kl.14.00 og utvidet åpningstid fredag 20.08.2021, 27.08.2021 og 03.09.2021 til kl.19.00. 

Ambulerende forhåndsstemmegivning:

Det skal gjennomføres mottak av forhåndsstemmer ved Moratunet sykehjem 

mandag 30.08.2021 fra kl.10.00 – kl.11.00 og ved Granheim alderspensjonat og de nærliggende trygdeboliger samme dag fra kl.11.30 – 13.30.

Hjemmestemming:

Det gjennomføres ambulerende stemmegivning for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndstemmegivning, jfr. valgloven § 8-3 sjette ledd. Søknadsfrist settes til og med onsdag 08.09.2021 innen kl.15.00. 

Tidligstemming:

Det gis mulighet til å avgi stemme frem til den ordinære forhåndsstemmegivningen - etter avtale – i perioden 01.07.2021 – 09.08.2021 på det gamle biblioteket, Storgata 113. For å avtale tidspunkt for tidligstemme, kan du ringe tlf. 47481013 / 47481012.

Til toppen