Folkeavstemning om Innlandet

Folkeavstemningen foregår kun digitalt, og det er Innlandet Fylkeskommune som er ansvarlige for folkeavstemningen. 

Klikk her for å stemme

Folkeavstemningen foregår digitalt

Du kan benytte PC, nettbrett / Ipad eller mobiltelefon.

For å stemme må du ha elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. Se hjelp og veiledning for elektronisk ID.

De som ikke har elektronisk ID og ikke klarer å skaffe det på egenhånd, bes om å søke hjelp hos familie, verge eller andre som står en nær. 

Når og hvor kan jeg stemme?

Når?

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar kl. 09.00 og stenger torsdag 17. februar kl. 15.00.

Du skal stemme digitalt, link blir publisert torsdag 10. februar kl. 09.00.

Hvem kan stemme?

Alle som har bostedsadresse i Innlandet (i folkeregisteret*) og som er over 16 år, kan stemme. Du må være født i 2006 eller tidligere. Det holder at du fyller 16 år i løpet av 2022.

*Den som står folkeregistret i manntallet 1.1.2022 (skjæringsdatoen) er de som kan stemme ved valget. 

Du må ha elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Du kan stemme fra både datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge du har tilgang til internett.

For å stemme må du ha elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID. 

Elektronisk stemming på Besøkssenter Østerdalen, biblioteket

Dersom du ikke har nettilgang tilbyr Stor-Elvdal kommune bistand med innlogging på PC i biblioteket’s åpningstider 

  • Mandag fra 10.00 til 16.00
  • Tirsdag fra 10.00 til 16.00
  • Onsdag fra 10.00 til 16.00
  • Torsdag fra 10.00 til 18.00
  • Fredag fra 10.00 til 15.00

Her kan du få hjelp til innlogging og hjelp til å avgi din stemme.  Men husk at du må ha en elektronisk ID.

Bistand til å stemme elektronisk hjemme

Bistand til å stemme elektronisk hjemme vil være et tilbud kun til uføre og syke som ikke har nettilgang. 

Søknadsfrist settes til fredag 11.02.22 kl. 09.00. Husk at du må ha elektronisk ID.

Kontakt Stor-Elvdal kommune på tlf. 62 46 46 00 eller e-post:  Postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Beboere på Moratunet sykehjem og Granheim

Beboere på Moratunet sykehjem og Granheim kan be personell om bistand til innlogging.

Men husk at du må ha elektronisk ID.

Innlandet Fylkeskommune har opprettet en telefon for de som trenger hjelp og veiledning.

Telefon: 400 21 227

Åpningstider: 08.00–20.00 på hverdager - 10.00–15.00 lørdag og søndag

Du kan også sende spørsmål på e-post: stem@innlandetfylke.no

Kontaktpersoner i Stor-Elvdal kommune:

Line Sand, tlf. 474 81 012 og Anne Mæhlum, tlf. 474 81 013

Til toppen