Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider

Politikk

Publisert: 11.11.2019 07:54:03
​​​​​Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyret er kommunens øverste organ, og sammensetning er gitt ved kommunevalget. 

 

Even Moen  (Sp) har tatt fatt på sin andre periode som ordfører.

  
Ordføreren velges for fire år, og formannskapet velges av/blant kommunestyrets faste medlemmer. Når politiske utvalg møtes og det fattes vedtak må den videre behandlingen fullføres av saksbehandlere i kommunen i tråd med det politiske vedtaket.
  
Gjennom en endring av kommuneloven har innbyggere i en kommune fått såkalt initiativrett, det vil si rett til å fremme forslag til kommunestyret og rett til å få saken behandlet. Vilkåret er at du stiller med 300 underskrifter.

e-Innsyn


e-Innsyn inneholder møteoversikt for alle utvalg, som f.eks. kommunestyret og formannskapet. Saksdokumenter og protokoller fra møter finner du ved å trykke på valgt møtedato. Ønsker du saksdokumenter fra tidligere år, send e-post til postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

e-Innsyn gir også en oversikt over innkommet og utgående post.

For å finne aktuelle møtedatoer med saksframlegg og protokoll til de ulike utvalg klikker du via "Politiske møtedokumenter på nett" i lenken under.

Politiske møtedokumenter på nett


Oppdateringer:


icpdf2020-12-09 Vedlegg til PS 20-73 Politisk delegeringsreglement.pdf

icpdfPS 20-68.pdf

icpdf2020-12-09 PS 20-72 Politisk del.reglement 2015-2019.pdf

icpdf2020-12-09 Uttalelser økonomiplan - PS 20-71.pdf

icpdf2020-12-09 Kommentarer til kommunestyresak - avslutning av leieforhold med Firkanten eiendom.pdf

icpdf2020-12-09 Uttalelse fra Eldrerådet i Stor-Elvdal - heldøgns omsorgsboliger og samlokalisering av helsetjenester.PDF Formannskapet den 18.11.2020. Sak 2020/73:


Kommunestyremøte 09.09.2020:
Da det dessverre er blitt forskyvninger i dokumentet som ligger i innkallingen i sak 2020/52, legges dokumentet i sin helhet her.


 

Sist oppdatert: 08.12.2020 22:19:45