Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Konfliktråd

Av: Tore Sandberg | Publisert: 11.02.2013 15:06:20 | Emneord (los) Mekling

Konfliktrådet hjelper deg å løse en konflikt gjennom mekling og dialog. Det finnes konfliktråd over hele landet og tilbudet er gratis.

Beskrivelse

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er

  • nabotvister
  • familietvister
  • økonomiske tvister

konflikter som følge av straffbar handling m.m

 
Målgruppe

​Alle

Kriterier

Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter. Partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

 

Pris

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer
Samarbeidspartnere

22 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med:

  • Politi
  • Friomsorgen
  • domstolene
  • andre lokale etater som skole og barnevern
Søknadsveiledning

Veiledning

Du trenger ikke å søke om å benytte konfliktrådets tjenester. Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefonhenvendelse, brev, e-post eller ved personlig oppmøte.

 

Alle nye saker vedrørende konflikter i konfliktrådet skal henvises til Konfliktrådet i Hedmark:

E- post: hedmark@konfliktraadet.no

Besøksadresse:  Storgata 1, 2408 Elverum  

Postadresse: Postboks 372, 2402 Elverum

Telefon:22 77 73 90

www.konfliktraadet.no

 

LederSiri Stormoen22 77 73 91 951 04 555
SeniorrådgiverGry Akre Tellum22 77 73 92 932 67 220
RådgiverMagnus Mostue Nilsen22 77 73 93 922 87 271
UngdomskoordinatorKristian Øverby22 77 73 94 474 73 132
UngdomskoordinatorMariann Rønningen22 77 73 97 958 52 144

 

Søknadsskjema
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist
Søknadsmottaker
Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene

Søknadsmerknader
Vi lover
Servicevilkår
Dersom vi ikke innfrir
Lovpraksis

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-49

 

Servicekontorets ansvar
Kontakt oss
Ansvarlig enhet
Utførende enhet
Relasjonslenker
Sist oppdatert: 03.05.2018 10:06:29