Vannmåler

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger iht. reglementet har kommunen tatt i bruk SMS-varsling.

Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre.

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen.

I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Slik leser du av vannmåleren

Har du vannmåler i Stor-Elvdal kommune, har du sannsynligvis en av disse to variantene.

 

 På denne måleren skal du kun lese av tallet som står i hvit skrift på svart bakgrunn. Ikke de røde tallene.

 

 På denne måleren skal du kun lese av det store tallet før komma-tegnet. Altså ikke de små tallene bakerst.

Eksempel: Om det står "000153,815" på vannmåleren, skal du kun svare "153" på SMS-en.

Jeg har ikke fått SMS

Har du vannmåler, men ikke fått SMS av oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. Da vil du motta et brev i din digitale postkasse, eller som vanlig post om den ikke åpnes etter 40 timer.

Brevet inneholder informasjonen du trenger for å melde inn vannforbruket ditt til oss. Da anbefaler vi også å legge ved telefonnummeret ditt, slik at du får SMS neste gang.

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger ihht. reglementet har kommunen tatt i bruk SMS-varsling.
Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. 

Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem for kommunale eiendomsgebyr som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen. Vi varsler Eierrepresentant og eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen. I forbindelse med vannmåleravlesning har vi mulighet til å overstyre utsendelse av SMS. Dvs. vi vil for enkelte eiendommer kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der hvor vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil

Hvis du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt SMS sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

  1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.
  2. www.varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på linken www.varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på www.leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen.

Må du ha vannmåler?

  • Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Stor-Elvdal skal ha vannmåler installert.
  • Hybelbygg regnes som næringsbygg og skal ha vannmåler.
  • Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Lønner det seg å installere vannmåler?

Et vanlig vannforbruk for en person pr år er 50 kubikk(m3). I dag beregnes vanngebyret basert på arealet på boligen din. En enebolig på 200 m2 uten vannmåler får avgift beregnet med 300 m3.

Regneeksempel

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter(m2) med vannmåler 

  • 2 x 50 m3 = 100 m3 x 24,45 kr = 2 445 kroner

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter (m2) uten vannmåler

  • 200 m2 = 300 m3 x 24,45 kr = 7 335 kroner

Dette gjelder for vanngebyret. Regnestykket vil bli likt for avløpsgebyret.

Installasjon

Ta kontakt med autorisert rørleggerfirma. Er du instalatør? Da kan du bruke skjemaet under for å bestille vannmåler.

Bestill vannmåler her

Hva koster det?

Ønsker du vannmåler må du ta kontakt med en rørleggerfirma. Be dem om pristilbud på selve installasjonen. Vannmåleren leier du av kommunen.

Vannsparetips 

Når du har fått installert vannmåleren, bør du følge med på måleren for å avdekke en eventuell lekkasje. Dette kan være en kran som drypper eller at det drypper i toalettet. 

Gebyrer vann

6.1.1 Vann

6.1.1 Vann
Gebyr 2023 2024
Abonnementsgebyr pr. abb. 1000,- 1500,-
Forbruksgebyr pr.m³ 23,24,- 24,45,-
Leie av vannmåler pr stk. 220,- 220,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 45 89 99
Til toppen