Vannmåler

Slik leser du av vannmåleren

Har du vannmåler i Stor-Elvdal kommune, har du sannsynligvis en av disse to variantene.

 På denne måleren skal du kun lese av tallet som står i hvit skrift på svart bakgrunn. Ikke de røde tallene.

 På denne måleren skal du kun lese av det store tallet før komma-tegnet. Altså ikke de små tallene bakerst.

Eksempel: Om det står "000153,815" på vannmåleren, skal du kun svare "153" på SMS-en.

Jeg har ikke fått SMS

Har du vannmåler, men ikke fått SMS av oss er det sannsynligvis fordi vi ikke har telefonnummeret ditt i systemet vårt. Da vil du motta et brev i din digitale postkasse, eller som vanlig post om den ikke åpnes etter 40 timer.

Brevet inneholder informasjonen du trenger for å melde inn vannforbruket ditt til oss. Da anbefaler vi også å legge ved telefonnummeret ditt, slik at du får SMS neste gang.

Må du ha vannmåler?

  • Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng i Stor-Elvdal skal ha vannmåler installert.
  • Hybelbygg regnes som næringsbygg og skal ha vannmåler.
  • Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Lønner det seg å installere vannmåler?

Et vanlig vannforbruk for en person pr år er 50 kubikk(m3). I dag beregnes vanngebyret basert på arealet på boligen din.

Regneeksempel

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter(m2) med vannmåler 

  • 2 x 50 m3 = 100 m3 x 16,84 kr = 1684 kroner

2 personer bor i en enebolig på 200 kvadratmeter (m2) uten vannmåler

  • 200 m2 = 200 m3 x 16,84 kr = 3368 kroner

Dette gjelder for vanngebyret. Regnestykket vil bli likt for avløpsgebyret.

Installasjon

Ta kontakt med autorisert rørleggerfirma.

Hva koster det?

Ønsker du vannmåler må du ta kontakt med en rørleggerfirma. Be dem om pristilbud på selve installasjonen. Vannmåleren leier du av kommunen.

Vannsparetips 

Når du har fått installert vannmåleren, bør du følge med på måleren for å avdekke en eventuell lekkasje. Dette kan være en kran som drypper eller at det drypper i toalettet. 

Gebyrer vann

6.1.1 Vann

6.1.1 Vann
Gebyr 2021 2022
Abonnementsgebyr pr. abb. 1 000,- 1 000,-
Forbruksgebyr pr.m³ 16,84 19,45,-
Leie av vannmåler pr stk. 220,- 220,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

 

Til toppen