Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Eiendomsskatt og gebyrer

Det ble fra 2015 innført eiendomsskatt i Stor-Elvdal. Skatten omfatter, fra skatteåret 2017, alle faste eiendommer. Les om utvidelsen av eiendomsskatten her (PDF, 127 kB)

​Det endelige vedtaket om innføring av eiendomsskatt ble gjort i kommunestyrets budsjettmøte 14.12.2014.Takst og beregnet eiendomsskatt for alle skatteeiendommer legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. 

NB: Det er viktig å være klar over at eiendomsskattetakst ikke er det samme som ligningsverdien som du finner opplysninger om på skatteligningen.
Bunnfradrag er et fast kronebeløp, som, dersom kommunestyret vedtar det, trekkes fra taksten før skatten beregnes. Kommunestyret har besluttet at det ikke skal tilordnes bunnfradrag.
Ved festeforhold vil bygning og tomt verdsettes til antatt omsetningsverdi uten at det ved takstfastsettelsen tas hensyn til det juridiske forhold mellom fester og bortfester.
Eiendomsskatten er en objektskatt. Dette betyr at privatrettslige forhold som kan ha betydning for privat verdisetting eller utnytting av eiendommen, ikke tillegges vekt ved eiendomsskattetakseringen.

 

Vedtak av takst

Eiendomsskattekontoret legger fram takstene for Sakkyndig nemnd som vedtar dem.

Offentlig ettersyn og utskriving av eiendomsskatt

Takst og beregnet eiendomsskatt legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars i skatteåret. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Innkreving av eiendomsskatten

Eiendomsskatten innkreves  ganger i året, april og oktober. Eiendomsskatt og kommunale avgifter kommer på separate fakturaer.

Omtaksering av særskilte eiendommer

Omtaksering av eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige takseringer (som skal foregå hvert 10. år) foretar ny taksering. Skattyter som krever omtaksering må etter loven selv dekke takseringskostnadene.

  • Det skal foretas en justert taksering av eiendommer når:
  • Det har foregått deling av eiendommen.
  • Bygninger eller større bygningsdeler på eiendommen er revet eller brent ned.
  • Det er oppført tilbygg, nye bygninger/foretatt endringer på eiendommen av en viss verdi.

Videre kan den skattepliktige eller formannskapet kreve omtaksering av eiendommer, dersom verdien av en eller annen grunn er vesentlig endret ift. andre eiendommer. Dette kan f.eks. skyldes påbygg eller tilbygg eller det er foretatt seksjonering. 

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen