Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Eiendomsskatt i Stor-Elvdal

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt.

Det ble fra 2015 innført eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i Stor-Elvdal. Fra og med skatteåret 2017 ble det også innført eiendomsskatt på næringseiendommer.

Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen