Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Fritak fra eiendomsskatt

Søknad om fritak fra eiendomsskatt

  • Eiendomsskatteloven § 5 og 7 angir hvilke eiendommer som kan og skal fritas.
  • Eiendommer som faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5 har obligatorisk fritak for eiendomsskatt.
  • Kommunestyret kan frita helt eller delvis eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7.
  • Du må søke innen 1. september inneværende år, for fritak påfølgende år.

Søknaden må inneholde:

  • Gards- og bruksnummer på eiendommen.
  • Grunn for fritak
  • Navn, adresse og signatur til eier av eiendommen.

Søknad om fritak sendes:

Stor-Elvdal kommune
Postboks 85
2481 Koppang
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen