Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Klage på eiendomsskatt

Klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Er eiendommen din en boligeiendom med takst fra formuesgrunnlag (fremgår av tilsendt skatteseddel) så er dette fastsatt av Skatteetaten og henvendelser vedrørende dette grunnlaget må rettes til Skatteetaten.

Informasjon om hvordan formuesgrunnlaget er fastsatt og muligheter for å gjøre endringer i dette finner du på skatteetaten.no

Endringsmelding formuesgrunnlag hos Skattetaten

Ønsker du å klage på eiendomsskattetaksten for en eiendom som ikke har formuesgrunnlag fra skatteetaten så rettes denne klagen til kommunen.

En slik klage på eiendomsskattetaksten kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagefristen er 6 uker etter at eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn og skatteseddelen sendt deg, senest 12. april.

Selv om du klager må skatten betales til forfall. Ved medhold av klagen, vil beløpet bli tilbakeført til deg.

Du kan klage på taksten skriftlig til eiendomsskattekontoret etter at skatten er skrevet ut. Vedlagt klagen bør det ligge dokumentasjon over forhold du mener er grunnlaget for klagen.

Hvor sender jeg klagen?

Klage på kommunalt satt eiendomsskattetakst sendes til:

Stor-Elvdal kommune
Postboks 85
2481 Koppang
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen