Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Verdsetting og takst

Kommunestyret har valgt å benytte formuesgrunnlag hentet fra Skatteetaten for verdsetting av boligeiendommer.

Vi anbefaler generelt å kontrollere Skatteetatens boligverdi og sammenligne den med en realistisk salgsverdi, fordi det kan være store sprik i verdier i Stor-Elvdal. Dersom du mener at grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten er feil, kan du fra 2020 selv endre dette ved å endre skattemeldingen. Mer info finner dere her.

Eiendommer der kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten, skal besiktiges og takseres. Besiktigelsen vil være en utvendig besiktigelse. Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra Matrikkelen. Der kommunen mangler opplysninger om areal på bygninger, vil besiktigerne på befaringen foreta utvendig oppmåling av bygningen.

Eiendomsskattetakstene som settes kommunalt skal bygge på vedtatte rammer og retningslinjer og gjenspeile alminnelig markedsverdi for eiendommen.

Det er sakkyndig nemnd som har ansvaret for å finne fram til verdien på eiendommen i samsvar med Eiendomsskattelovens § 8 A-2 og skal vedta kommunal takst. Sakkyndig nemnd er en politisk valgt nemnd.

Dokumenter

Rammer og retningslinjer for taksering bolig/fritid/landbruk (PDF, 892 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering næring (PDF, 664 kB)

Sonekart (PDF, 2 MB)

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen