Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Kommunal bolig

Stor-Elvdal Kommune eier og disponerer et utvalg utleieboliger som tildeles av Tildelerenheten, NAV og Enhet Eiendom i fellesskap i henhold til gjeldende retningslinjer.

Kommunalt disponerte boliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og rekruttere arbeidstaker til kommunen, og er som hovedregel å betrakte som midlertidig hjelp.

I henhold til vedtatt tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenester defineres målgruppen for vanskeligstilte som personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand, greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemming.

Søknad om kommunal bolig (skjema)

Kontakt oss

Jan Tore Myrbakken
Enhetsleder - eiendom og kommunalteknisk drift
E-post
Telefon 415 24 040
Til toppen