Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedoppgave er å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, dvs bistå den enkelte til å kunne fungere best mulig både i eget hjem og i samfunnet. Dette kan gjøres ved trening av enkelte aktiviteter og ferdigheter, men også ved tilrettelegging av bolig og arbeidsplass/skole, samt bruk av tekniske hjelpemidler.

Rønnaug Fossum Andreassen er kommunens ergoterapeut og kontaktperson overfor NAV Hjelpemiddelsentral.  Hun har kontor på Moratunet, og kan kontaktes for nærmere avtale.​

NAV Hjelpemiddelsentral i Elverum låner ut hjelpemidler med hjemmel i Folketrygdlovens §10-6:  Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7.  Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

​Ved akutt og/eller midlertidig behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med kommunens Hjemmebaserte tjenester

Både fysioterapi  og ergoterapi har tilhold på Moratunet sykehjem.

Kontakt oss

Rønnaug Fossum Andreassen
Ergoterapeut
E-post
Telefon 951 87 354
Til toppen