Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeuten enten ansatt av kommunen eller har en driftsavtale med kommunen. Du kan få behandling enkeltvis eller i gruppe.

Under fysioterapitjenesten hører vurdering/undersøkelse og behandling. Fysioterapeuten bistår også ved rehabilitering /habilitering, og gir råd, veiledning og praktisk hjelp til å tilpasse arbeidsmiljøet. Dessuten undervisning og generell helseopplysning i forhold til forebyggende tiltak og fysisk/psykisk utvikling.  

Ingunn Andreassen er ansatt i 100% kommunefysioterapeutstilling fra 1. mars 2018.

Avtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter:

Morten Buchholdt

Privatpraktiserende fysioterapeut med tilskudd
Moratunet, tlf. 90 02 55 32 
E-post: Morten_7_2@hotmail.com

Bryndis Olafsdottir

Privatpraktiserende fysioterapeut
Moratunet, tlf. 48 44 34 24

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet.

Kriterier

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut. For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten. Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Søknadsveiledning

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Lovpraksis

  • Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.
  • Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.
Til toppen