Opphevelse av telerestriksjoner på kommunale veger

Stor-Elvdal kommune opphever telerestriksjoner på kommunale veger fra og med 1.juni 2023

 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis. 

Kontakt med helsesykepleier på helsestasjonen, på telefon: 45723420

Vi tilbyr alle foreldre og barn jevnlig kontakt med våre helsesykepleiere i barnets første leveår. Deretter hvert andre år frem til skolestart. Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser.

Tidspunkt

Aktivitet

​Barselbesøk av jordmor etter avtale 
​0-7 dgr. ​Veiing på helsestasjonen
10-14 dgr. Hjemmebesøk av helsesykepleier
​4 uker ​Veiing på helsestasjon
​6 uker ​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege. Rotavirusvaksine
​3 måneder   ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier.  Rotavirusvaksine. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Vaksine mot pneumokokksykdom
​4 måneder ​Individuell konsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut
​5 måneder ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier.  Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Vaksine mot pneumokokksykdom
​6 måneder ​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege
​8 måneder ​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier
​10 måneder ​Individuell konsultasjon
​1 år         ​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B. Vaksine mot pneumokokksykdom
​15 måneder ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier.  Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
​18 måneder ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier
​2 år ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier og lege
​4 år ​​Undersøkelse og veiledning ved helsesykepleier
​                      

Det tilbys konsultasjoner utover dette ved behov 

 

Til toppen