Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonsoppfølging for barn fra 0 – 5 år og skolehelsetjeneste for barn og unge til og med videregående skole.

Kontakt oss

Eli Undseth
Ledende helsesykepleier
E-post
Telefon 457 23 420
Jasmina Kiær
Barnevernspedagog
E-post
Til toppen