Jordmortjeneste med svangerskapskontroll

Svangerskapskontroll på helsestasjonen (jordmortjeneste) er først og fremst et tilbud til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet, samt hjemmebesøk etter fødsel. Tilbyr også 6 ukerskontroll til mor. 

Jordmor Tone Eggestad er på helsestasjonen i 10% stilling. 

Kommunen skal tilby helseundersøkelser, rådgivning, opplysningsvirksomhet samt samlivs- og foreldreveiledning.

Til toppen