Stor-Elvdal kommunale legekontor

Åpningstider:

Vanlig åpningstid kl 08:00-15:00 

Åpningstid for øyeblikkelig hjelp fra kl 08:00 -15:00

Telefon: 62 46 34 00 (08:30 - 14:00)

Legevakt tlf. 116117 fra 08-08 på dager kontoret er stengt  

Besøksadresse:
Storgata 103A, 2480 Koppang

Her finner du oss

Reseptbestilling via nett eller mobil:

Bruker du faste medisiner og snart trenger å fornye resepten? Nå trenger du ikke lenger ringe legekontoret og stå i kø for å få hjelp til dette. Du kan nå fornye din resept på nett eller mobil når det passer deg.

Les mer om nytt system for reseptbestilling her.

Videokonsultasjon:

Ikke alle legetimer trenger oppmøte på legekontoret.

Vi kan nå tilby legetime som videokonsultasjon. Du bestiller deg time som vanlig på legekontoret, men møter ikke fysisk opp. Du blir satt inn i timeboka til legen, som så vil ringe deg opp til avtalt tid. Det er viktig at du har din bank​id/ eller annen legitimasjon tilgjengelig om du og legen ikke kjenner hverandre fra før, slik at du kan identifisere deg.

Om fastlegeordningen:

Kommunelegekontoret har tre stillinger for fastlege. I tillegg kommer LIS1 (turnuslege). Kontoret har 3,4 årsverk for hjelpepersonell. 

Fastlegelista oppdateres månedlig. Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, og hvis fastlegen slutter eller reduserer sin liste. Du kan bytte til en lege som har plass på sin liste. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn den du er bosatt i. Du vil alltid være tildelt en fastlege også i vikarperioder.
For bytte av fastlege kan du gå inn på Helsenorge.no eller ringe tlf. 810 59 500.​

Til toppen