Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Miljørettet helsevern

Ansvaret for miljørettet helsevern ligger hos kommunen, mens Helsedirektoratet har ansvaret for å følge med på utviklingen innenfor feltet.

En av hovedmålsettingene i arbeidet med miljørettet helsevern, er å forebygge spredning eller økning av faktorer som kan påvirke helsen vår i negativ retning. 

Arbeid med  omgivelseshygiene er den tradisjonelle og største delen av arbeidet med miljørettet helsevern. Det dreier seg om tilsyn og kontroll med alle typer faktorer i omgivelsene som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Det dreier seg om slike ting som:

 • Luftforurensning
 • Støy
 • Inneklima
 • Røykfrie innemiljøer
 • Skadedyr,
 • Virkninger av husdyrhold
 • Utslipp av farlige stoffer til luft, jord og vann
 • Badevann
 • Bassengbad
 • Legionella
 • Miljøfaktorer i barnehager og skoler
 • ...samt flere andre ting

les mer om miljørettet helsevern her

Til toppen