Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • personlig hygiene og stell
  • matlaging
  • handling av varer
  • klesvask
  • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema om pleie og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

 

Til toppen