Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger.

DPS gir spesialisert utredning og differensiert behandling poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling. Et distriktspsykiatrisk senter skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert distriktspsykiatriske sentre over hele landet (DPS) som dekker alle kommuner.

DPS Tynset

DPS Tynset har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid. Enheten har tilbud til kommunene Stor-Elvdal, Alvdal, Engerdal, Rendalen, Tynset, Folldal, Os, Tolga, Røros og Holtålen.

Telefon
91 50 62 00

E-post
postmottak@sykehuset-innlandet.no

Postadresse
Sykehuset Innlandet
DPS Tynset
Postboks 40
2501 Tynset

Les mer hos Sykehuset Innlandet

Til toppen