Rus og psykisk helse

Under koronapandemien

Rus- og psykisk helsetjeneste i Stor-Elvdal kommune opprettholder tjenester og tilbyr i perioden tilpassede tjenester til sine brukere. Telefon/videokonsultasjon  kan tilbys framfor  hjemmebesøk av smittevernhensyn og kapasitetshensyn. Ut fra behov vurderes fortsatt også hjemmebesøk.​​

Ta kontakt. Vi nås over våre telefoner som før. Samtlige ansatte har for tiden hjemmekontor eller annen kontorplass, men har også mulighet for annen møteplass med brukere. 

Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et lavterskeltilbud for barn, ungdom og voksne. Vi har til oppgave å bistå mennesker med psykiske problemer eller rusavhengighet, der målet er ønsket endring og hjelp til selvhjelp.

 

 

Kontakt oss

Helge Skogli
Sosionom
Telefon 992 66 429
Elisabeth Olderheim
Sosionom
Telefon 959 01 115
Tine Merethe Oskarsen
Sykepleier
Telefon 474 53 572
Evy Hofseth Hirkjølen
Vernepleier og ruskonsulent
Telefon 488 92 131
Til toppen